Chốt giữ đui bắt kem cỡ vừa

10,000 

Cách sử dụng đui :

– Bỏ phần chốt cao vào trong túi bắt bông kem
– Đẩy chốt sao cho chui qua miệng túi
– Lấy đuôi phù hợp chụp vào miệng chốt
– Dùng chốt ngoài vặn chặt để cố định đuôi túi chốt lại.
0963.863.486