Vét cắt bột cỡ lớn dài 25cm 

25,000 

0963.863.486